Bli medlem i IFFI Stockholm

Du blir medlem genom att ansöka om medlemskap och betala medlemsavgiften.
Medlemsavgiften är för närvarande 300 kronor per kalenderår. 

Plusgiro: 711 895-3

Det går också bra att ansöka om medlemskap vid besök på föreningen under kontorstid.