Länkar

IFFI Stockholm är en lokalförening till riksförbundet RIFFI som samverkar med och är medlem i bland andra följande organisationer:

Sverigeskvinnolobby

KSAN 

Svenska FN-förbundet 

Studieförbundet Vuxenskolan