Om IFFI Stockholm

IFFI Stockholm har under mer än 40 år arbetat med att bryta invandrarkvinnans isolering och underlätta hennes integration i det svenska samhället. Tanken bakom vår organisation är att kvinnor från hela världen får mötas och lära känna varandra samtidigt som de får lära sig mer om det nya samhället. Vi försöker bryta det ofta förekommande utanförskap som många befinner sig i, genom att erbjuda gemenskap med andra som har en liknande livssituation.

Aktiviteter

IFFI-Stockholm anordnar många aktiviteter för sina medlemmar. Kontakta IFFI:s kansli för en detaljerad information om aktiviteterna och schema för kurser.

Kursverksamheten

Välkommen till våra kurser i svenska, samhällsorientering, engelska och spanska. Några av kurserna i svenska och samtliga kurser i engelska stöds av Studieförbundet Vuxenskolan.

Vi erbjuder även kurser i internationell matlagning, sömnad samt teckning och måleri. Dessutom har vi Öppet Hus aktiviteter med föredrag och diskussioner, utflykter, museibesök mm.

Friskvård och vattengymnastik

IFFI har sedan många år ett samarbete med Tensta simhall. En gång i veckan träffas de kvinnor som vill delta i vattengymnastik, bastubad, och/eller simträning i ett tre-timmars pass. Projektet är inriktat på att förebygga ohälsa och är mycket uppskattat av deltagarna.

Psykosocial rådgivning

Sedan 1994 har föreningen en stödgrupp som erbjudit invandrade kvinnor med psykosociala, sociala eller juridiska problem kvalificerad hjälp.

Föreningen inbjuder kvinnor med invandrarbakgrund i alla åldrar till samtal med psykolog/psykoterapeut och beteendevetare. Välkommen att delta i  
samtal om du eller någon i din närhet har varit psykiskt, fysiskt eller sexuellt misshandlad. Syftet är att reflektera över lösningar och utvägar för att positivt
förbättra din livssituation.

Konst och teckning 

Kurser och utställningen med Dimitri Zukov fortsätter.

Dimitri uttrycker livsglädje ”att leva just nu”. Hans konst förmedlar en sprudlande känsla av färger som väcker våra sinnen och lämnar en oförglömlig känsla av dynamiska former och symfoniska rytmer. Dimtri’s målningar talar till oss på flera plan, vilket medför ständigt nya upptäckter.