d49a83c8-ea0a-4323-9171-d4166110d0d0jpg

IFFI Stockholm är en internationell organisation som samlar kvinnor från hela världen, inklusive svenska kvinnor och är en mötesplats där människor med olika kulturell bakgrund delar kunskaper, erfarenheter och upplevelser. Verksamheten är öppen för alla och erbjuder även öppet hus arrangemang med inbjudna föreläsare som tar upp aktuella teman, samhällsinformation, artister, konstnärer, musiker, författare och liknande kulturinslag.

Studiecirklar

Alla medlemmar hälsas välkomna till flera aktiviteter; språkkurser, kamratcirklar, öppet hus, konstutställningar, målarkurs, tygmålning, projektarbeten, studiebesök, utflykter m m. Flera studiecirklar i svenska, engelska och spanska anordnas på olika nivåer, varav några i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Aktuellt schema över kursutbuden finns på kontoret. Pianospelets ABC  för nybörjare startar den 6 mars.


Psykosocial rådgivning

Sedan 1994 har RIFFIs stödgrupp erbjudit invandrade kvinnor med psykosociala eller sociala problem kvalificerad hjälp genom projektet Stödgrupp för misshandlade kvinnor. Upplever du att du har det svårt i livet just nu? Välkommen på stödsamtal tillsammans med leg. pyskolog-psykoterapeut Ana Oviedo och psykologen  Alejandra Muñoz. Vi träffas varje fredag kl. 15:30-17:00. Anmälan görs till kontoret.


Friskvård

Varje onsdag finns möjlighet att delta i ett två timmars pass vattengymnastik i Tensta simhall. Projektet är inriktat på att förebygga ohälsa och uppskattas av de flesta deltagare. Mer information finns på kontoret.